تفاهمنامه همکاری و مشارکت میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نقشه برداری کشور به نمایندگی امیر امینی معاون وبرنامه ریزی و منابع وزیر راه و شهرسازی و علیرضا آزموده اردلان رئیس مرکز نقشه برداری در راستای همکاری و مشارکت جهت راه‌اندازی سامانه SDI ملی امضا شد.

هدف از امضا این تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات جهت مشارکت در SDI ملی، تبادل داده و اطلاعات مربوط به تمامی راه‌های کشور و تولید  اطلس‌های تخصصی است.

طبق این تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی متعهد شد در راستای مشارکت در SDI  ملی با سازمان نقشه برداری کشور همکاری‌های لازم را به عمل آورد. همچنین برای ایجاد اطلس‌های تخصصی و ملی استاندارد‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان نقشه‌برداری قرار دهد.

سازمان نقشه برداری نیز در مقابل متعهد شد، در راستای مشارکت در SDI ملی با وزارت راه و شهرسازی همکاری‌های لازم را انجام دهد و آخرین نسخه GIS نقشه‌های پایه کشور در مقیاس اعلام شده را برای تهیه اطلس‌های تخصصی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.  همچنین میزان، نوع و سطح دسترسی به داده‌های طرفین توسط نمایندگان معرفی شده هر سازمان تعیین می گردد.

ذیل این تفاهمنامه کارگروهی تشکیل خواهد شد که ضمن برگزاری جلسات کارشناسی به فاصله هر دو هفته یک‌بار به روسای دو سازمان گزارش جلسه را ارائه کنند.